Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skladateľka4649 SGWaAP
0.168hudobníčka5387 SGWaAP
0.229textárka1553 SGWaAP
0.236pesničkárka2120 SGWaAP
0.243speváčka145347 SGWaAP
0.256gitaristka1569 SGWaAP
0.271klaviristka4215 SGWaAP
0.275huslistka3262 SGWaAP
0.321muzikantka643 SGWaAP
0.331interpretka5223 SGWaAP
0.335flautistka902 SGWaAP
0.346sopranistka4971 SGWaAP
0.354violončelistka693 SGWaAP
0.359umelkyňa20466 SGWaAP
0.374virtuózka626 SGWaAP
0.383mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.391operná_speváčka3068 SGWaAP
0.402basgitaristka552 SGWaAP
0.404šansoniérka757 SGWaAP
0.407poetka11471 SGWaAP
0.446pianistka911 SGWaAP
0.448operná_diva1064 SGWaAP
0.464dramatička1583 SGWaAP