Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sklársky3158 SGWaAP
0.410sklárska4570 SGWaAP
0.446zlievarenský517 SGWaAP
0.459sklár4230 SGWaAP
0.486keramikár2213 SGWaAP
0.490sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.497skláreň7225 SGWaAP
0.497sklárstvo1094 SGWaAP
0.520strojársky10701 SGWaAP
0.524hutnícky5309 SGWaAP
0.526sklárske1642 SGWaAP
0.538obuvnícky2188 SGWaAP
0.554drevársky4106 SGWaAP
0.559metalurgický1486 SGWaAP
0.560kožiarsky1684 SGWaAP
0.567kovospracujúci1028 SGWaAP
0.568drevospracujúci1525 SGWaAP
0.573kováčsky2133 SGWaAP
0.574tehliarsky859 SGWaAP
0.580papierenský2836 SGWaAP
0.581nábytkársky2236 SGWaAP