Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sklárske1642 SGWaAP
0.451sklárska4570 SGWaAP
0.490sklárstvo1094 SGWaAP
0.526sklársky3158 SGWaAP
0.554umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.556skláreň7225 SGWaAP
0.560hutnícke1121 SGWaAP
0.564drotárske1004 SGWaAP
0.578drotárstvo3797 SGWaAP
0.585drevárske882 SGWaAP
0.607hrnčiarske578 SGWaAP
0.610sochárske_sympózium1338 SGWaAP
0.611rezbárske1708 SGWaAP
0.616umelecké47661 SGWaAP
0.617sochárske3675 SGWaAP
0.626umelecký_kováč1468 SGWaAP
0.630umelecké_kováčstvo1034 SGWaAP
0.638rezbárstvo3241 SGWaAP
0.640pivovarníctvo2298 SGWaAP
0.640výtvarné32731 SGWaAP
0.640keramikár2213 SGWaAP
0.644výtvarníctvo4508 SGWaAP
0.645sochárstvo8775 SGWaAP
0.645sklársky_priemysel1032 SGWaAP