Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skinhead3015 SGWaAP
0.206skinhed891 SGWaAP
0.214skín3892 SGWaAP
0.275neonacista11233 SGWaAP
0.408pankáč2436 SGWaAP
0.462anarchista6438 SGWaAP
0.473neonacizmus2566 SGWaAP
0.480chuligán6557 SGWaAP
0.483rasista10868 SGWaAP
0.488pravicový_extrémista2541 SGWaAP
0.492neonacistický1474 SGWaAP
0.494neonacistická2594 SGWaAP
0.509nacionalista17726 SGWaAP
0.523extrémista30764 SGWaAP
0.525antifašista3104 SGWaAP
0.535neofašista1063 SGWaAP
0.545neonacistické674 SGWaAP