Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skeptik11810 SGWaAP
0.405pochybovač2433 SGWaAP
0.421pesimista9148 SGWaAP
0.463materialista3595 SGWaAP
0.479racionalista1259 SGWaAP
0.482agnostik2375 SGWaAP
0.484ateista41462 SGWaAP
0.506idealista5821 SGWaAP
0.509optimista24873 SGWaAP
0.512cynik3635 SGWaAP
0.524fantasta1282 SGWaAP
0.534pozitivista564 SGWaAP
0.537realista11142 SGWaAP
0.539evolucionista1603 SGWaAP
0.541fanatik20279 SGWaAP
0.554skepticizmus4907 SGWaAP
0.556tradicionalista2441 SGWaAP
0.560skeptický17652 SGWaAP
0.577dogmatik1560 SGWaAP
0.579pacifista2310 SGWaAP
0.581konšpiračný_teoretik644 SGWaAP
0.586fundamentalista5025 SGWaAP
0.591relativista638 SGWaAP