Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skepticizmus4907 SGWaAP
0.321skepsa11536 SGWaAP
0.414pesimizmus9772 SGWaAP
0.441idealizmus5687 SGWaAP
0.448pragmatizmus5424 SGWaAP
0.487agnosticizmus1002 SGWaAP
0.489kriticizmus766 SGWaAP
0.489fanatizmus8065 SGWaAP
0.490racionalizmus3906 SGWaAP
0.493konzervativizmus7677 SGWaAP
0.494dogmatizmus2038 SGWaAP
0.506relativizmus5097 SGWaAP
0.509pozitivizmus2987 SGWaAP
0.513nihilizmus3239 SGWaAP
0.535negativizmus3041 SGWaAP
0.536cynizmus8447 SGWaAP
0.537fatalizmus1371 SGWaAP
0.538optimizmus51624 SGWaAP
0.550radikalizmus4674 SGWaAP
0.552fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.552antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.554skeptik11810 SGWaAP
0.562pacifizmus1171 SGWaAP
0.563ateizmus16464 SGWaAP