Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skaza28101 SGWaAP
0.545pohroma27129 SGWaAP
0.554záhuba16103 SGWaAP
0.563apokalypsa11753 SGWaAP
0.604kataklizma2091 SGWaAP
0.645katastrofa113090 SGWaAP
0.682skazonosná512 SGWaAP
0.691neodvratná2500 SGWaAP
0.695sodoma586 SGWaAP
0.695ukrutnosť3641 SGWaAP
0.695potopa15522 SGWaAP
0.713ničivá11577 SGWaAP
0.713armagedon1853 SGWaAP
0.715ohavnosť5760 SGWaAP
0.715sebazničenie1819 SGWaAP
0.715zničenie55547 SGWaAP
0.718bratovražda465 SGWaAP
0.719zmar2215 SGWaAP