Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skamenelina5797 SGWaAP
0.187fosília6201 SGWaAP
0.486paleontologický_nález403 SGWaAP
0.503praveký7639 SGWaAP
0.510jaskynný_medveď968 SGWaAP
0.517praveké2775 SGWaAP
0.521praveká4434 SGWaAP
0.522paleontologická910 SGWaAP
0.527prehistorický2698 SGWaAP
0.530dinosauria804 SGWaAP
0.530amonit487 SGWaAP
0.554paleontologický674 SGWaAP
0.556archeologický_nález11565 SGWaAP
0.558hornina31904 SGWaAP
0.561lastúrnik1760 SGWaAP
0.562paleontologické509 SGWaAP
0.564paleontológ2765 SGWaAP
0.575fauna23800 SGWaAP
0.579druhohorný793 SGWaAP
0.580paleontológia2090 SGWaAP
0.581ulitník1337 SGWaAP