Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skalný_masív1907 SGWaAP
0.261skalné_bralo2684 SGWaAP
0.289skalná_stena7090 SGWaAP
0.299skalný_útvar5339 SGWaAP
0.307vápencový4988 SGWaAP
0.317vápencová_skala1449 SGWaAP
0.321horský_masív3578 SGWaAP
0.335skalný_útes2019 SGWaAP
0.359skalnatý11171 SGWaAP
0.363skalný_zráz603 SGWaAP
0.364skala164201 SGWaAP
0.366skalný_previs1217 SGWaAP
0.369kaňon18638 SGWaAP
0.377vápencová4590 SGWaAP
0.383bralnatý854 SGWaAP
0.389skalnaté_bralo630 SGWaAP
0.391vápencové_bralo1050 SGWaAP
0.393strmá_skalná549 SGWaAP
0.397skalná16447 SGWaAP
0.399skalný_výbežok795 SGWaAP
0.410vápencové1208 SGWaAP
0.414skalisko6298 SGWaAP
0.416strmý_zráz1070 SGWaAP
0.423pieskovcový2113 SGWaAP
0.428skalnaté2486 SGWaAP