Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skľučovať972 SGWaAP
0.397deprimovať2417 SGWaAP
0.441ubíjať6183 SGWaAP
0.488zhrýzať1268 SGWaAP
0.492zarmucovať2586 SGWaAP
0.497zožierať6705 SGWaAP
0.516gniaviť2858 SGWaAP
0.522deptať2010 SGWaAP
0.541znervózňovať7093 SGWaAP
0.555zraňovať7450 SGWaAP
0.557umárať2407 SGWaAP
0.558opantávať1765 SGWaAP
0.558trýzniť3424 SGWaAP
0.566desiť24121 SGWaAP
0.569kváriť3243 SGWaAP
0.570frustrovať2653 SGWaAP
0.575ľakať3104 SGWaAP
0.576znechucovať2758 SGWaAP
0.585zahanbovať1341 SGWaAP
0.589spútavať1725 SGWaAP
0.589ochromovať1855 SGWaAP
0.601zmáhať2059 SGWaAP