Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skľúčenosť2916 SGWaAP
0.255skleslosť1152 SGWaAP
0.308úzkosť79141 SGWaAP
0.351beznádej21631 SGWaAP
0.357malomyseľnosť1258 SGWaAP
0.372opustenosť4916 SGWaAP
0.373depresívna_nálada2027 SGWaAP
0.381otupenosť2038 SGWaAP
0.414melanchólia11028 SGWaAP
0.420osamotenosť1880 SGWaAP
0.423zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.424sebaľútosť5370 SGWaAP
0.430zádumčivosť724 SGWaAP
0.436vyčerpanosť10276 SGWaAP
0.441podráždenosť13170 SGWaAP
0.443rozladenosť641 SGWaAP
0.451ťažoba7433 SGWaAP
0.454beznádejnosť975 SGWaAP
0.457osamelosť18228 SGWaAP
0.457apatia13100 SGWaAP
0.458bezútešnosť1423 SGWaAP
0.464clivota2779 SGWaAP
0.466stiesnenosť2155 SGWaAP
0.468bezmocnosť22408 SGWaAP