Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skľúčený2790 SGWaAP
0.260skleslý1263 SGWaAP
0.286utrápený4304 SGWaAP
0.315zronený2312 SGWaAP
0.323strápený792 SGWaAP
0.342sklesnutý542 SGWaAP
0.374skormútený1024 SGWaAP
0.395deprimovaný2234 SGWaAP
0.408zarmútený3425 SGWaAP
0.411zahanbený4358 SGWaAP
0.423ustarostený4659 SGWaAP
0.448ustatý4504 SGWaAP
0.451skľúčená1292 SGWaAP
0.455mrzutý4957 SGWaAP
0.455namrzený2108 SGWaAP
0.459skrúšený1069 SGWaAP
0.464roztrpčený1373 SGWaAP
0.470ubolený2781 SGWaAP
0.479prestrašený1827 SGWaAP
0.483ustaraný726 SGWaAP
0.490ustrašený1022 SGWaAP
0.493rozrušený7787 SGWaAP
0.503zatrpknutý3853 SGWaAP
0.512malomyseľný455 SGWaAP
0.514zmučený911 SGWaAP
0.523ukonaný969 SGWaAP
0.524zachmúrený3581 SGWaAP
0.525vystrašený14429 SGWaAP
0.528smutný91654 SGWaAP
0.530zamyslený5291 SGWaAP
0.532zmätený25313 SGWaAP
0.535vydesený6505 SGWaAP
0.537ospanlivý1296 SGWaAP
0.538uplakaný1674 SGWaAP
0.541vyľakaný3273 SGWaAP
0.542skleslá769 SGWaAP
0.543doráňaný1967 SGWaAP
0.544ľútostivý1413 SGWaAP
0.545ustráchaný4202 SGWaAP
0.547rezignovaný1377 SGWaAP
0.547ponížený6506 SGWaAP
0.548nazlostený2306 SGWaAP
0.550unavený86199 SGWaAP
0.550vysilený3064 SGWaAP