Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skľúčený2790 SGWaAP
0.260skleslý1263 SGWaAP
0.286utrápený4304 SGWaAP
0.315zronený2312 SGWaAP
0.323strápený792 SGWaAP
0.342sklesnutý542 SGWaAP
0.374skormútený1024 SGWaAP
0.395deprimovaný2234 SGWaAP
0.408zarmútený3425 SGWaAP
0.411zahanbený4358 SGWaAP
0.423ustarostený4659 SGWaAP
0.448ustatý4504 SGWaAP
0.451skľúčená1292 SGWaAP
0.455mrzutý4957 SGWaAP
0.455namrzený2108 SGWaAP
0.459skrúšený1069 SGWaAP
0.464roztrpčený1373 SGWaAP
0.470ubolený2781 SGWaAP
0.479prestrašený1827 SGWaAP
0.483ustaraný726 SGWaAP
0.490ustrašený1022 SGWaAP
0.493rozrušený7787 SGWaAP
0.503zatrpknutý3853 SGWaAP