Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skántriť1161 SGWaAP
0.311zmárniť1982 SGWaAP
0.362zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.368vykántriť531 SGWaAP
0.386zamordovať719 SGWaAP
0.386zahlušiť1722 SGWaAP
0.436kántriť825 SGWaAP
0.445zaklať715 SGWaAP
0.460znivočiť895 SGWaAP
0.469pozabíjať7330 SGWaAP
0.470vykynožiť2104 SGWaAP
0.478dokaličiť1344 SGWaAP
0.495zabiť300086 SGWaAP
0.496prekliať5296 SGWaAP
0.496odpraviť2005 SGWaAP
0.497odbachnúť1336 SGWaAP
0.503kynožiť565 SGWaAP
0.505zadláviť545 SGWaAP
0.508odkrágľovať517 SGWaAP
0.514zahubiť6621 SGWaAP
0.515zožrať24338 SGWaAP
0.518požrať2079 SGWaAP
0.524zhynúť2509 SGWaAP
0.536vykastrovať1771 SGWaAP