Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sionizmus4004 SGWaAP
0.286sionista5471 SGWaAP
0.367nacizmus17825 SGWaAP
0.375sionistická2063 SGWaAP
0.382sionistický2350 SGWaAP
0.391antisemitizmus16200 SGWaAP
0.405fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.405imperializmus6287 SGWaAP
0.409boľševizmus3476 SGWaAP
0.423nacionalizmus26046 SGWaAP
0.423nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.437antikomunizmus1458 SGWaAP
0.441ateizmus16464 SGWaAP
0.443židovstvo9482 SGWaAP
0.444marxizmus13099 SGWaAP
0.446sionistické930 SGWaAP
0.450pacifizmus1171 SGWaAP
0.454totalitarizmus2624 SGWaAP
0.455anarchizmus1903 SGWaAP
0.455revizionizmus1308 SGWaAP
0.457totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.460islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.465islam66773 SGWaAP
0.471ideológia68602 SGWaAP