Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sionistický2350 SGWaAP
0.291sionista5471 SGWaAP
0.377sionistická2063 SGWaAP
0.382sionizmus4004 SGWaAP
0.471imperialistický1731 SGWaAP
0.479sionistické930 SGWaAP
0.492militantný4887 SGWaAP
0.505boľševický4033 SGWaAP
0.513revizionista744 SGWaAP
0.515marxistický3814 SGWaAP
0.515zločinecký4740 SGWaAP
0.515vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.525šovinistický986 SGWaAP
0.525zločinný3119 SGWaAP
0.531genocídny463 SGWaAP
0.533nacionalistický5917 SGWaAP
0.534imperialista2426 SGWaAP
0.534fundamentalistický1751 SGWaAP
0.540ateistický4237 SGWaAP
0.543fašistický12968 SGWaAP
0.547štváč835 SGWaAP
0.553imperializmus6287 SGWaAP