Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sionistické930 SGWaAP
0.446sionizmus4004 SGWaAP
0.470sionistická2063 SGWaAP
0.479sionistický2350 SGWaAP
0.504nacionalistické2398 SGWaAP
0.506židovské17950 SGWaAP
0.507sionista5471 SGWaAP
0.520židovstvo9482 SGWaAP
0.534nacistické3644 SGWaAP
0.536komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.542slobodomurárske712 SGWaAP
0.549fašistické5633 SGWaAP
0.550militantné1031 SGWaAP
0.566komunistické8142 SGWaAP
0.570propagandistické1593 SGWaAP
0.571anarchistické633 SGWaAP
0.575antisemitské896 SGWaAP
0.576antifašistické474 SGWaAP
0.578sektárske718 SGWaAP
0.583marxistické1330 SGWaAP
0.585disidentské542 SGWaAP
0.585ľavicové5710 SGWaAP
0.590robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.592boľševické1337 SGWaAP
0.593slobodomurárstvo3918 SGWaAP