Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sionistická2063 SGWaAP
0.319sionista5471 SGWaAP
0.375sionizmus4004 SGWaAP
0.377sionistický2350 SGWaAP
0.446zločinná1877 SGWaAP
0.446imperialistická2821 SGWaAP
0.451globalistická486 SGWaAP
0.456fašistická11983 SGWaAP
0.458boľševická3900 SGWaAP
0.470sionistické930 SGWaAP
0.474slobodomurárska1727 SGWaAP
0.492antikomunistická987 SGWaAP
0.505šovinistická926 SGWaAP
0.513svetovláda2471 SGWaAP
0.518nacistická11489 SGWaAP
0.520satanská1943 SGWaAP
0.521militaristická594 SGWaAP
0.524fundamentalistická1507 SGWaAP
0.525svetovládna416 SGWaAP
0.528militantná5149 SGWaAP
0.532propagandistická4384 SGWaAP