Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sionista5471 SGWaAP
0.286sionizmus4004 SGWaAP
0.291sionistický2350 SGWaAP
0.319sionistická2063 SGWaAP
0.391imperialista2426 SGWaAP
0.404antisemita3587 SGWaAP
0.415vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.422fundamentalista5025 SGWaAP
0.426žid65420 SGWaAP
0.427revizionista744 SGWaAP
0.430kolaborant5109 SGWaAP
0.430marxista5377 SGWaAP
0.431nacionalista17726 SGWaAP
0.436propagandista2601 SGWaAP
0.440nacista32919 SGWaAP
0.449satanista4300 SGWaAP
0.454antikomunista1676 SGWaAP
0.455komunista120716 SGWaAP
0.461boľševik14514 SGWaAP
0.461slobodomurár8755 SGWaAP
0.467zapredanec2345 SGWaAP