Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000silnoprúdová1112 SGWaAP
0.312slaboprúdová629 SGWaAP
0.374silnoprúdové501 SGWaAP
0.386silnoprúdový602 SGWaAP
0.397automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.401mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.404elektrotechnika17485 SGWaAP
0.427Elektrotechnika761 SGWaAP
0.481elektromechanik1550 SGWaAP
0.491automatizačná799 SGWaAP
0.493elektrotechnické3560 SGWaAP
0.514strojníctvo813 SGWaAP
0.529elektrotechnická8536 SGWaAP
0.533elektromontáž403 SGWaAP
0.547elektromontážna974 SGWaAP
0.554rozvodné810 SGWaAP
0.555strojárstvo19092 SGWaAP
0.561slaboprúdový_rozvod477 SGWaAP
0.562Automatizácia530 SGWaAP