Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000silná498571 SGWaAP
0.459slabá183164 SGWaAP
0.483silný610654 SGWaAP
0.539silné187516 SGWaAP
0.628ostrá71203 SGWaAP
0.632výrazná222068 SGWaAP
0.650mocná35768 SGWaAP
0.664ťažká375589 SGWaAP
0.680dlhotrvajúca16489 SGWaAP
0.680silne110905 SGWaAP
0.681Silný5592 SGWaAP
0.685intenzívna96745 SGWaAP
0.692prenikavá5528 SGWaAP
0.696mohutná37269 SGWaAP
0.696krehká33108 SGWaAP
0.698oslabená15899 SGWaAP
0.701slabý221643 SGWaAP
0.702stabilná79032 SGWaAP
0.705tvrdá171071 SGWaAP
0.711masívna42341 SGWaAP
0.712mierna69063 SGWaAP
0.714zvieravá808 SGWaAP
0.715prudká28248 SGWaAP
0.716tupá11373 SGWaAP
0.716pevná211376 SGWaAP