Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000silická_planina740 SGWaAP
0.155Silický_planina776 SGWaAP
0.325plešivecká_planina424 SGWaAP
0.347zádielska_dolina645 SGWaAP
0.348silická807 SGWaAP
0.367Zádielsky1148 SGWaAP
0.372Silický802 SGWaAP
0.381planina16841 SGWaAP
0.415Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.433slanský_vrch2679 SGWaAP
0.444zádielska_tiesňava415 SGWaAP
0.446krupinská_planina619 SGWaAP
0.450havrania_skala621 SGWaAP
0.458cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.465kras21673 SGWaAP