Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000silácke596 SGWaAP
0.509silácka549 SGWaAP
0.528veľkohubé660 SGWaAP
0.565teatrálne1492 SGWaAP
0.570vzletné830 SGWaAP
0.577silácka_reč994 SGWaAP
0.602silácky541 SGWaAP
0.604rétorické927 SGWaAP
0.619štátnické743 SGWaAP
0.636chlapské2430 SGWaAP
0.649oslavné869 SGWaAP
0.649populistické3511 SGWaAP
0.657provokačné484 SGWaAP
0.657nevyberané429 SGWaAP
0.658bezobsažné471 SGWaAP
0.658posmešné967 SGWaAP
0.662patetické1957 SGWaAP
0.669demagogické895 SGWaAP
0.672hysterické1248 SGWaAP
0.676dvojzmyselné489 SGWaAP
0.678farizejské752 SGWaAP
0.678premiérovo2792 SGWaAP
0.680bombastické1346 SGWaAP
0.683xenofóbne542 SGWaAP