Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000signálne1055 SGWaAP
0.407výstražné6365 SGWaAP
0.429signalizačné3175 SGWaAP
0.449signalizačná2275 SGWaAP
0.490signalizácia15405 SGWaAP
0.505signalizačný2384 SGWaAP
0.506výstražná5165 SGWaAP
0.547svetelné9967 SGWaAP
0.580akustická_signalizácia751 SGWaAP
0.582poplachové481 SGWaAP
0.586zvuková_signalizácia2110 SGWaAP
0.587navádzací1099 SGWaAP
0.591signálny2948 SGWaAP
0.592signálna4609 SGWaAP
0.593húkačka1574 SGWaAP
0.594spúšťacie710 SGWaAP
0.601hlásič3520 SGWaAP
0.601výstražný8002 SGWaAP
0.602varovné3348 SGWaAP
0.613spínacie974 SGWaAP
0.617detekčné682 SGWaAP
0.617poplašné2376 SGWaAP
0.618svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.618fotobunka2595 SGWaAP