Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sicílsky2411 SGWaAP
0.378neapolský2974 SGWaAP
0.401sicílska2385 SGWaAP
0.444florentský1920 SGWaAP
0.452sicílske1290 SGWaAP
0.472taliansky159003 SGWaAP
0.492korzický651 SGWaAP
0.499benátsky6075 SGWaAP
0.512sardínsky495 SGWaAP
0.517neapolská2244 SGWaAP
0.517španielsky92070 SGWaAP
0.524Sicília15880 SGWaAP
0.540mexický17820 SGWaAP
0.548andalúzsky1057 SGWaAP
0.552portugalský21769 SGWaAP
0.554milánsky5604 SGWaAP
0.555bretónsky805 SGWaAP
0.557marocký4905 SGWaAP