Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sicílska2385 SGWaAP
0.355neapolská2244 SGWaAP
0.401sicílsky2411 SGWaAP
0.448sicílske1290 SGWaAP
0.483talianska127222 SGWaAP
0.493korzická558 SGWaAP
0.497Sicília15880 SGWaAP
0.540Neapolský733 SGWaAP
0.545španielska78147 SGWaAP
0.550neapolský2974 SGWaAP
0.550andalúzska787 SGWaAP
0.568marocká3329 SGWaAP
0.575mexická17865 SGWaAP