Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sibírska6906 SGWaAP
0.293Sibírsky2385 SGWaAP
0.497sibírsky5150 SGWaAP
0.532tajga3141 SGWaAP
0.560Sibír20107 SGWaAP
0.608arktická4494 SGWaAP
0.609altajský401 SGWaAP
0.616lúčna5142 SGWaAP
0.623karpatská9751 SGWaAP
0.640ďaleký_východ6573 SGWaAP
0.641jedľová1666 SGWaAP
0.648sibírske1393 SGWaAP
0.650Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.656baltská875 SGWaAP
0.664moskovská12866 SGWaAP
0.670šalviová488 SGWaAP
0.674baltická794 SGWaAP
0.676kaukazská2468 SGWaAP
0.676polárna9011 SGWaAP
0.676Polárny1278 SGWaAP
0.680Moskovský5705 SGWaAP
0.680Kyjevský1489 SGWaAP