Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severozápadne5277 SGWaAP
0.058severovýchodne4165 SGWaAP
0.082juhovýchodne4413 SGWaAP
0.102juhozápadne3825 SGWaAP
0.113západne12908 SGWaAP
0.122severne24314 SGWaAP
0.131východne13574 SGWaAP
0.138južne28119 SGWaAP
0.192kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.206kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.207kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.440úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.441neďaleko138935 SGWaAP
0.456vzdušná_čiara3062 SGWaAP
0.467severovýchodný5453 SGWaAP
0.472neďaleko57365 SGWaAP
0.473úpätie28343 SGWaAP
0.477severozápad17802 SGWaAP
0.493severozápadný5927 SGWaAP
0.497severný_cíp731 SGWaAP
0.503juhovýchod18285 SGWaAP
0.505juhovýchodný6088 SGWaAP
0.512južný_cíp1845 SGWaAP
0.514severovýchod20608 SGWaAP
0.519juhozápadný6666 SGWaAP