Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severozápadný5927 SGWaAP
0.109severovýchodný5453 SGWaAP
0.111juhovýchodný6088 SGWaAP
0.140juhozápadný6666 SGWaAP
0.217severný55249 SGWaAP
0.256južný51916 SGWaAP
0.329juhozápad20237 SGWaAP
0.340severozápad17802 SGWaAP
0.360severovýchodná10384 SGWaAP
0.364severozápadná10658 SGWaAP
0.372severovýchod20608 SGWaAP
0.384juhovýchod18285 SGWaAP
0.386východný53025 SGWaAP
0.388juhozápadná10446 SGWaAP
0.405sever171324 SGWaAP
0.428západne12908 SGWaAP
0.447severná107448 SGWaAP
0.453severovýchodne4165 SGWaAP
0.454južná128756 SGWaAP
0.458južný_cíp1845 SGWaAP
0.459juhovýchodné3561 SGWaAP
0.463severný_cíp731 SGWaAP
0.464severne24314 SGWaAP
0.465juh178348 SGWaAP
0.468južne28119 SGWaAP