Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severozápadné4178 SGWaAP
0.213juhozápadné6460 SGWaAP
0.265severovýchodné5160 SGWaAP
0.274severné42086 SGWaAP
0.276juhovýchodné3561 SGWaAP
0.382južné48271 SGWaAP
0.409západné53526 SGWaAP
0.415severovýchod20608 SGWaAP
0.427severozápadná10658 SGWaAP
0.435severozápad17802 SGWaAP
0.454severovýchodná10384 SGWaAP
0.467juhozápad20237 SGWaAP
0.475východné92359 SGWaAP
0.486severozápadný5927 SGWaAP
0.488severovýchodný5453 SGWaAP
0.499juhozápadná10446 SGWaAP
0.519juhovýchod18285 SGWaAP
0.521sever171324 SGWaAP
0.523severný55249 SGWaAP
0.528severná107448 SGWaAP
0.531juhovýchodná17288 SGWaAP
0.538južná128756 SGWaAP
0.548nížinatá494 SGWaAP
0.550juhovýchodný6088 SGWaAP
0.554juhozápadný6666 SGWaAP