Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severozápadná10658 SGWaAP
0.078severovýchodná10384 SGWaAP
0.114juhozápadná10446 SGWaAP
0.179severná107448 SGWaAP
0.207južná128756 SGWaAP
0.231juhovýchodná17288 SGWaAP
0.318severovýchodný5453 SGWaAP
0.364severozápadný5927 SGWaAP
0.374severozápad17802 SGWaAP
0.389juhovýchodné3561 SGWaAP
0.396severovýchod20608 SGWaAP
0.398severný55249 SGWaAP
0.404severné42086 SGWaAP
0.406juhozápad20237 SGWaAP
0.412juhovýchod18285 SGWaAP
0.427severozápadné4178 SGWaAP
0.428juhovýchodný6088 SGWaAP
0.437sever171324 SGWaAP
0.440južný51916 SGWaAP
0.443východná171947 SGWaAP
0.443juhozápadný6666 SGWaAP
0.451juh178348 SGWaAP
0.458severný_cíp731 SGWaAP
0.464predhorie3018 SGWaAP
0.468južne28119 SGWaAP