Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severozápad17802 SGWaAP
0.118juhozápad20237 SGWaAP
0.120juhovýchod18285 SGWaAP
0.153severovýchod20608 SGWaAP
0.204sever171324 SGWaAP
0.247juh178348 SGWaAP
0.340severozápadný5927 SGWaAP
0.353severovýchodný5453 SGWaAP
0.356juhovýchodný6088 SGWaAP
0.366juhozápadný6666 SGWaAP
0.374severozápadná10658 SGWaAP
0.388južne28119 SGWaAP
0.391západne12908 SGWaAP
0.395juhozápadná10446 SGWaAP
0.401severný55249 SGWaAP
0.404východ305307 SGWaAP
0.406severovýchodná10384 SGWaAP
0.422severne24314 SGWaAP
0.422južný51916 SGWaAP
0.423východne13574 SGWaAP
0.435severozápadné4178 SGWaAP
0.439južný_cíp1845 SGWaAP
0.441severné42086 SGWaAP
0.443juhozápadne3825 SGWaAP
0.449juhovýchodne4413 SGWaAP