Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchodne4165 SGWaAP
0.058severozápadne5277 SGWaAP
0.078juhovýchodne4413 SGWaAP
0.108západne12908 SGWaAP
0.108východne13574 SGWaAP
0.112severne24314 SGWaAP
0.119juhozápadne3825 SGWaAP
0.138južne28119 SGWaAP
0.236kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.265kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.283kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.426úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.428severovýchodný5453 SGWaAP
0.453severozápadný5927 SGWaAP
0.457severozápad17802 SGWaAP
0.458neďaleko138935 SGWaAP
0.461úpätie28343 SGWaAP
0.461neďaleko57365 SGWaAP
0.465juhozápadný6666 SGWaAP
0.468vzdušná_čiara3062 SGWaAP
0.469juhovýchodný6088 SGWaAP
0.474severný_cíp731 SGWaAP
0.485juhovýchod18285 SGWaAP
0.490severovýchod20608 SGWaAP
0.504juhozápad20237 SGWaAP