Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchodný5453 SGWaAP
0.109severozápadný5927 SGWaAP
0.154juhovýchodný6088 SGWaAP
0.204juhozápadný6666 SGWaAP
0.237severný55249 SGWaAP
0.271južný51916 SGWaAP
0.288severovýchodná10384 SGWaAP
0.318severozápadná10658 SGWaAP
0.321severovýchod20608 SGWaAP
0.325juhozápadná10446 SGWaAP
0.349juhovýchod18285 SGWaAP
0.353severozápad17802 SGWaAP
0.359juhozápad20237 SGWaAP
0.384sever171324 SGWaAP
0.385východný53025 SGWaAP
0.392južná128756 SGWaAP
0.393severná107448 SGWaAP
0.393severný_cíp731 SGWaAP
0.403západne12908 SGWaAP
0.411juhovýchodné3561 SGWaAP
0.412južný_cíp1845 SGWaAP
0.425južne28119 SGWaAP
0.426juh178348 SGWaAP
0.428severovýchodne4165 SGWaAP
0.431severne24314 SGWaAP