Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.159juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.186východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.200juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.206severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.212južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.235západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.272pobrežie107140 SGWaAP
0.334atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.335tichomorské_pobrežie584 SGWaAP
0.410súostrovie13629 SGWaAP
0.417polostrov22024 SGWaAP
0.422Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.435Karibský_more1201 SGWaAP
0.435tichý_oceán4589 SGWaAP
0.438ostrov396576 SGWaAP
0.439pobrežné4582 SGWaAP
0.442Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.443Indický_oceán5307 SGWaAP
0.444záliv33873 SGWaAP
0.448indický_oceán2871 SGWaAP
0.449južný_cíp1845 SGWaAP
0.452karibské_more1468 SGWaAP