Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchodné5160 SGWaAP
0.221juhovýchodné3561 SGWaAP
0.265severozápadné4178 SGWaAP
0.285juhozápadné6460 SGWaAP
0.306južné48271 SGWaAP
0.319východné92359 SGWaAP
0.357severné42086 SGWaAP
0.395severovýchod20608 SGWaAP
0.403západné53526 SGWaAP
0.432severovýchodná10384 SGWaAP
0.494Východný7278 SGWaAP
0.496juhovýchodná17288 SGWaAP
0.499severovýchodný5453 SGWaAP
0.503severozápadná10658 SGWaAP
0.508juhovýchod18285 SGWaAP
0.519juhozápadná10446 SGWaAP
0.536juhozápad20237 SGWaAP
0.539severný55249 SGWaAP
0.540severozápad17802 SGWaAP
0.542severná107448 SGWaAP
0.543južná128756 SGWaAP
0.553hornaté1574 SGWaAP
0.557sever171324 SGWaAP
0.559zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.559severozápadný5927 SGWaAP
0.559pohraničie11475 SGWaAP
0.571Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.573juh178348 SGWaAP
0.575južný51916 SGWaAP
0.577Spiš60889 SGWaAP
0.579hornatá5659 SGWaAP
0.589juhovýchodný6088 SGWaAP
0.590územie858416 SGWaAP
0.592východný53025 SGWaAP
0.602východná171947 SGWaAP
0.602pohraničné4150 SGWaAP
0.608východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.611balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.612podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.617predhorie3018 SGWaAP
0.617severný_cíp731 SGWaAP
0.618nížinatá494 SGWaAP