Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchodné5160 SGWaAP
0.221juhovýchodné3561 SGWaAP
0.265severozápadné4178 SGWaAP
0.285juhozápadné6460 SGWaAP
0.306južné48271 SGWaAP
0.319východné92359 SGWaAP
0.357severné42086 SGWaAP
0.395severovýchod20608 SGWaAP
0.403západné53526 SGWaAP
0.432severovýchodná10384 SGWaAP
0.494Východný7278 SGWaAP
0.496juhovýchodná17288 SGWaAP
0.499severovýchodný5453 SGWaAP
0.503severozápadná10658 SGWaAP
0.508juhovýchod18285 SGWaAP
0.519juhozápadná10446 SGWaAP
0.536juhozápad20237 SGWaAP
0.539severný55249 SGWaAP
0.540severozápad17802 SGWaAP
0.542severná107448 SGWaAP
0.543južná128756 SGWaAP
0.553hornaté1574 SGWaAP
0.557sever171324 SGWaAP
0.559zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.559severozápadný5927 SGWaAP