Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchodná10384 SGWaAP
0.078severozápadná10658 SGWaAP
0.106juhozápadná10446 SGWaAP
0.178severná107448 SGWaAP
0.184južná128756 SGWaAP
0.207juhovýchodná17288 SGWaAP
0.288severovýchodný5453 SGWaAP
0.347juhovýchodné3561 SGWaAP
0.360severozápadný5927 SGWaAP
0.364severovýchod20608 SGWaAP
0.382severný55249 SGWaAP
0.394juhovýchod18285 SGWaAP
0.398juhovýchodný6088 SGWaAP
0.406východná171947 SGWaAP
0.406severozápad17802 SGWaAP
0.414južný51916 SGWaAP
0.420severné42086 SGWaAP
0.422juhozápad20237 SGWaAP
0.426juhozápadný6666 SGWaAP
0.432severovýchodné5160 SGWaAP
0.446juh178348 SGWaAP
0.453sever171324 SGWaAP
0.454severozápadné4178 SGWaAP
0.462hornatá5659 SGWaAP
0.463predhorie3018 SGWaAP
0.467severný_cíp731 SGWaAP
0.474západná219442 SGWaAP
0.477južné48271 SGWaAP
0.481južne28119 SGWaAP
0.483Južný20848 SGWaAP
0.489južný_cíp1845 SGWaAP
0.493západne12908 SGWaAP
0.501východne13574 SGWaAP
0.503juhovýchodne4413 SGWaAP
0.504severne24314 SGWaAP
0.509juhozápadné6460 SGWaAP
0.511juhozápadne3825 SGWaAP
0.513lesnatá1427 SGWaAP
0.519úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.522severovýchodne4165 SGWaAP
0.523Západný9325 SGWaAP
0.528jv7625 SGWaAP
0.537nížinatá494 SGWaAP
0.540pahorkatina8841 SGWaAP
0.541nížina20060 SGWaAP
0.541úpätie28343 SGWaAP
0.541vrchovina7363 SGWaAP
0.542pohorie69337 SGWaAP