Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchod20608 SGWaAP
0.153severozápad17802 SGWaAP
0.171juhovýchod18285 SGWaAP
0.189juhozápad20237 SGWaAP
0.248sever171324 SGWaAP
0.274juh178348 SGWaAP
0.321severovýchodný5453 SGWaAP
0.364severovýchodná10384 SGWaAP
0.372severozápadný5927 SGWaAP
0.395severovýchodné5160 SGWaAP
0.396juhovýchodné3561 SGWaAP
0.396severozápadná10658 SGWaAP
0.396juhozápadná10446 SGWaAP
0.401juhovýchodný6088 SGWaAP
0.408severný55249 SGWaAP
0.415severozápadné4178 SGWaAP
0.416severné42086 SGWaAP
0.432juhozápadný6666 SGWaAP
0.433východ305307 SGWaAP
0.442južne28119 SGWaAP
0.445západne12908 SGWaAP
0.459severne24314 SGWaAP
0.461východne13574 SGWaAP
0.464južný51916 SGWaAP
0.472severná107448 SGWaAP
0.474južná128756 SGWaAP
0.476severný_cíp731 SGWaAP
0.477južné48271 SGWaAP
0.478južný_cíp1845 SGWaAP
0.480juhozápadné6460 SGWaAP
0.482západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.490východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.490severovýchodne4165 SGWaAP
0.493úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.493juhovýchodná17288 SGWaAP
0.495juhozápadne3825 SGWaAP
0.497juhovýchodne4413 SGWaAP
0.514severozápadne5277 SGWaAP
0.526predhorie3018 SGWaAP
0.528južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.534hornatá5659 SGWaAP
0.536severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.537hornatý3935 SGWaAP
0.539severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.542juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.544úpätie28343 SGWaAP
0.549východný_cíp677 SGWaAP
0.560juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.564pobrežie107140 SGWaAP