Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severovýchod20608 SGWaAP
0.153severozápad17802 SGWaAP
0.171juhovýchod18285 SGWaAP
0.189juhozápad20237 SGWaAP
0.248sever171324 SGWaAP
0.274juh178348 SGWaAP
0.321severovýchodný5453 SGWaAP
0.364severovýchodná10384 SGWaAP
0.372severozápadný5927 SGWaAP
0.395severovýchodné5160 SGWaAP
0.396juhovýchodné3561 SGWaAP
0.396severozápadná10658 SGWaAP
0.396juhozápadná10446 SGWaAP
0.401juhovýchodný6088 SGWaAP
0.408severný55249 SGWaAP
0.415severozápadné4178 SGWaAP
0.416severné42086 SGWaAP
0.432juhozápadný6666 SGWaAP
0.433východ305307 SGWaAP
0.442južne28119 SGWaAP
0.445západne12908 SGWaAP
0.459severne24314 SGWaAP
0.461východne13574 SGWaAP
0.464južný51916 SGWaAP
0.472severná107448 SGWaAP