Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.057Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.205NATO173055 SGWaAP
0.478Západoeurópsky602 SGWaAP
0.486Severoatlantický1145 SGWaAP
0.487Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.495OBSE14469 SGWaAP
0.503varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.507Bezpečnostný_rada14676 SGWaAP
0.518BR_OSN5398 SGWaAP
0.522severoatlantická1391 SGWaAP
0.533JZR2449 SGWaAP
0.537KFOR3831 SGWaAP
0.538západný_Balkán5745 SGWaAP
0.543mierová_misia4407 SGWaAP
0.547SFOR955 SGWaAP
0.550euroatlantická1905 SGWaAP
0.554euroatlantická_štruktúra1055 SGWaAP