Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severne24314 SGWaAP
0.063južne28119 SGWaAP
0.072západne12908 SGWaAP
0.086východne13574 SGWaAP
0.112severovýchodne4165 SGWaAP
0.122severozápadne5277 SGWaAP
0.137juhovýchodne4413 SGWaAP
0.148juhozápadne3825 SGWaAP
0.307kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.319kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.326kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.422severozápad17802 SGWaAP
0.431severovýchodný5453 SGWaAP
0.446vzdušná_čiara3062 SGWaAP
0.449juhovýchod18285 SGWaAP
0.459juhozápad20237 SGWaAP
0.459severovýchod20608 SGWaAP
0.461sever171324 SGWaAP
0.464severozápadný5927 SGWaAP
0.467úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.468neďaleko57365 SGWaAP
0.470juhovýchodný6088 SGWaAP
0.477juh178348 SGWaAP
0.480juhozápadný6666 SGWaAP
0.486severozápadná10658 SGWaAP