Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severný_pól5704 SGWaAP
0.147južný_pól3479 SGWaAP
0.347Antarktída12671 SGWaAP
0.396Severný_pól741 SGWaAP
0.442rovník8331 SGWaAP
0.453Grónsky3078 SGWaAP
0.456polárny_kruh4495 SGWaAP
0.483grónska3254 SGWaAP
0.483polárna9011 SGWaAP
0.525polárny4827 SGWaAP
0.538obratník1305 SGWaAP
0.540antarktický1136 SGWaAP
0.542antarktická985 SGWaAP
0.547Aljaška12933 SGWaAP
0.573Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.576magnetický_pól1019 SGWaAP
0.576severný_polárny941 SGWaAP
0.583Mars56924 SGWaAP
0.587arktický4870 SGWaAP