Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severný_obchvat3534 SGWaAP
0.224obchvat35098 SGWaAP
0.272juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.360diaľnica_D121598 SGWaAP
0.372diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.373mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.399D125746 SGWaAP
0.401diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.401nultý_obchvat725 SGWaAP
0.423rýchlostná56209 SGWaAP
0.452štvorprúdová2759 SGWaAP
0.456diaľnica_D33328 SGWaAP
0.485okružná_križovatka4190 SGWaAP