Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severný_cíp731 SGWaAP
0.204južný_cíp1845 SGWaAP
0.360východný_cíp677 SGWaAP
0.373úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.379južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.382juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.392severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.393severovýchodný5453 SGWaAP
0.397západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.412juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.417pobrežie107140 SGWaAP
0.432úpätie28343 SGWaAP
0.432záliv33873 SGWaAP
0.435polostrov22024 SGWaAP
0.443náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.448predhorie3018 SGWaAP
0.451náhorná_planina756 SGWaAP
0.452severné42086 SGWaAP
0.458severozápadná10658 SGWaAP
0.460východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.462severozápad17802 SGWaAP
0.463severozápadný5927 SGWaAP
0.463atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.467severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.467severovýchodná10384 SGWaAP
0.472horský_masív3578 SGWaAP
0.474severný55249 SGWaAP
0.474severovýchodne4165 SGWaAP
0.476severovýchod20608 SGWaAP
0.476lesnatý1216 SGWaAP
0.477skalnatý_výbežok649 SGWaAP
0.479údolie100294 SGWaAP
0.483malebný11072 SGWaAP
0.484južne28119 SGWaAP
0.484poloostrov5561 SGWaAP
0.484juhovýchod18285 SGWaAP
0.485sever171324 SGWaAP
0.487sútok_rieka2605 SGWaAP
0.488morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.490juhovýchodne4413 SGWaAP
0.490juhozápadná10446 SGWaAP
0.490vysočina4252 SGWaAP
0.491juhozápad20237 SGWaAP
0.491juhozápadný6666 SGWaAP
0.494skalnaté_pobrežie1045 SGWaAP
0.497pohorie69337 SGWaAP
0.497severozápadne5277 SGWaAP
0.497planina16841 SGWaAP