Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.356Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.368atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.380Grónsky3078 SGWaAP
0.385Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.421grónska3254 SGWaAP
0.424tichý_oceán4589 SGWaAP
0.428Golfský_prúd693 SGWaAP
0.440oceánska2470 SGWaAP
0.452oceánsky1941 SGWaAP
0.454Antarktída12671 SGWaAP
0.459golfský_prúd952 SGWaAP
0.464antarktický1136 SGWaAP
0.465arktický4870 SGWaAP
0.466Atlantik17125 SGWaAP
0.468južný_Pacifik750 SGWaAP
0.473Pacifik8223 SGWaAP
0.474antarktická985 SGWaAP
0.484pevninský1043 SGWaAP
0.486oceánske1042 SGWaAP
0.489indický_oceán2871 SGWaAP