Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severný55249 SGWaAP
0.160južný51916 SGWaAP
0.217severozápadný5927 SGWaAP
0.237severovýchodný5453 SGWaAP
0.254juhozápadný6666 SGWaAP
0.296juhovýchodný6088 SGWaAP
0.316východný53025 SGWaAP
0.362sever171324 SGWaAP
0.382severovýchodná10384 SGWaAP
0.394severná107448 SGWaAP
0.398severozápadná10658 SGWaAP
0.401severozápad17802 SGWaAP
0.408severovýchod20608 SGWaAP
0.415južná128756 SGWaAP
0.416juhovýchod18285 SGWaAP
0.418juh178348 SGWaAP
0.421juhozápad20237 SGWaAP
0.421juhozápadná10446 SGWaAP
0.440severné42086 SGWaAP
0.451juhovýchodné3561 SGWaAP
0.474severný_cíp731 SGWaAP
0.476južný_cíp1845 SGWaAP
0.477západný97701 SGWaAP
0.499juhovýchodná17288 SGWaAP
0.500Južný20848 SGWaAP