Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severné_Írsko14780 SGWaAP
0.316Škótsko32604 SGWaAP
0.317Írsko91483 SGWaAP
0.327Wales20262 SGWaAP
0.387Británia265870 SGWaAP
0.401Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.458Dánsko78320 SGWaAP
0.463Anglicko168283 SGWaAP
0.472Holandsko128655 SGWaAP
0.478Luxembursko25876 SGWaAP
0.479Belgicko87645 SGWaAP
0.483Švédsko125486 SGWaAP
0.499Macedónsko27312 SGWaAP
0.503Francúzsko376707 SGWaAP
0.513Belfast5611 SGWaAP
0.516Portugalsko79466 SGWaAP
0.518Litva46038 SGWaAP
0.518Nórsko86347 SGWaAP
0.519Španielsko207032 SGWaAP
0.522Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.525Lotyšsko43996 SGWaAP
0.529Estónsko34538 SGWaAP
0.534Arménsko15050 SGWaAP
0.534Hercegovina26264 SGWaAP
0.546Bosna48831 SGWaAP
0.551pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.552Írsky2022 SGWaAP
0.556Malta35537 SGWaAP
0.557Kanada153866 SGWaAP
0.559Tobago1973 SGWaAP
0.561Slovinsko80021 SGWaAP
0.565Faerský_ostrov1504 SGWaAP
0.565pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.566Fínsko90895 SGWaAP
0.566Glasgow7572 SGWaAP
0.567Uruguaj10332 SGWaAP
0.568Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.569Albánsko25340 SGWaAP
0.569San_Maríno5624 SGWaAP
0.572Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.575čierna_Hora14960 SGWaAP
0.579Island45693 SGWaAP
0.579Honduras6275 SGWaAP
0.583juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.584Nemecko603262 SGWaAP
0.584Moldavsko17226 SGWaAP