Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severné_Írsko14780 SGWaAP
0.316Škótsko32604 SGWaAP
0.317Írsko91483 SGWaAP
0.327Wales20262 SGWaAP
0.387Británia265870 SGWaAP
0.401Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.458Dánsko78320 SGWaAP
0.463Anglicko168283 SGWaAP
0.472Holandsko128655 SGWaAP
0.478Luxembursko25876 SGWaAP
0.479Belgicko87645 SGWaAP
0.483Švédsko125486 SGWaAP
0.499Macedónsko27312 SGWaAP
0.503Francúzsko376707 SGWaAP
0.513Belfast5611 SGWaAP
0.516Portugalsko79466 SGWaAP
0.518Litva46038 SGWaAP
0.518Nórsko86347 SGWaAP
0.519Španielsko207032 SGWaAP
0.522Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.525Lotyšsko43996 SGWaAP
0.529Estónsko34538 SGWaAP
0.534Arménsko15050 SGWaAP