Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severné42086 SGWaAP
0.227južné48271 SGWaAP
0.274severozápadné4178 SGWaAP
0.292juhovýchodné3561 SGWaAP
0.318juhozápadné6460 SGWaAP
0.357severovýchodné5160 SGWaAP
0.392západné53526 SGWaAP
0.396sever171324 SGWaAP
0.404severozápadná10658 SGWaAP
0.405juh178348 SGWaAP
0.411severná107448 SGWaAP
0.416severovýchod20608 SGWaAP
0.420severovýchodná10384 SGWaAP
0.428južná128756 SGWaAP
0.434južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.439juhozápad20237 SGWaAP
0.440severný55249 SGWaAP
0.441severozápad17802 SGWaAP
0.442západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.445vnútrozemie17596 SGWaAP
0.445hornaté1574 SGWaAP
0.452severný_cíp731 SGWaAP
0.458juhozápadná10446 SGWaAP
0.460atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.462juhovýchodná17288 SGWaAP
0.462juhovýchod18285 SGWaAP
0.464východné92359 SGWaAP
0.465pevninské598 SGWaAP
0.469pobrežie107140 SGWaAP
0.474hornatá5659 SGWaAP
0.476severovýchodný5453 SGWaAP
0.480južný_cíp1845 SGWaAP
0.486južný51916 SGWaAP
0.489severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.494baltické_more1414 SGWaAP
0.501juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.501pobrežné4582 SGWaAP
0.506baltské_more4923 SGWaAP
0.509severozápadný5927 SGWaAP
0.512Baltický_more1388 SGWaAP
0.513východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.516polostrov22024 SGWaAP
0.523stredozemné742 SGWaAP
0.525vnútrozemské1090 SGWaAP
0.531Severný6129 SGWaAP
0.532nížina20060 SGWaAP
0.534Stredomorie11765 SGWaAP
0.537pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP